Missie

Nieuwe generaties verbinden met het erfgoed van Zeeland.

visie

Het Zeeuws Museum geeft een rijk beeld van de geschiedenis en de cultuur van Zeeland. Historische ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden zoals werk, vrije tijd, geloof, wetenschap en kunst komen tot leven in onze collectie.

erfgoed

Het erfgoed van Zeeland heeft een uitzonderlijke kwaliteit. Dat komt omdat – binnen een begrensd gebied – vaardigheden, landschappen en gewoontes zich over een lange periode steeds verder ontwikkeld en verfijnd hebben. Aan de andere kant bevat het Zeeuwse erfgoed veel invloeden van buitenaf: door eeuwenlange uitwisseling met verschillende delen van de wereld. Het Zeeuws Museum verzamelt objecten die niet alleen die kwaliteit, maar ook de voortdurende veranderingen in de regionale cultuur weerspiegelen.

De objecten in het museum vertellen iets over de samenleving, maar staan er tegelijkertijd buiten. Het is daarom de ideale plek om te reflecteren, te experimenteren en om nieuwe werelden uit te denken en uit te testen.

inspiratie

Ook maakt het Zeeuws Museum bestaande verbanden inzichtelijk en brengt het nieuwe verbanden en samenhang tussen objecten, kennis en verhalen tot stand. Dat inspireert om telkens opnieuw naar onszelf te kijken. Door samenwerking met hedendaagse kunstenaars en vormgevers worden oude ideeën en objecten van een nieuwe context of betekenis voorzien. Het Zeeuws Museum brengt je op nieuwe gedachten.

verbinding

We staan ervoor open om met onze collectie naar buiten te treden: hoe meer mensen de collectie zien, hoe beter. Om voor nieuwe generaties van waarde te blijven, vraagt het museum voortdurend inbreng van anderen; het is een lerende organisatie. Daarom laat het museum zien hoe het met zijn kennis en objecten omgaat. Zo geven wij – samen met onze bezoekers – betekenis aan het erfgoed. Door met elkaar ervaringen en beelden te creëren, verbinden we ons met de schatten van het verleden. In het Zeeuws Museum word je geraakt door schoonheid. Je stapt er een klein beetje als een ander mens naar buiten.