Het Zeeuws Museum, zorginstelling SVRZ en school voor middelbaar beroepsonderwijs Scalda werken samen aan het programma Huis van Herinnering. Jong en oud worden in het Zeeuws Museum met elkaar in contact gebracht.

Wat is Huis van Herinnering?

Tijdens een interactieve rondleiding worden objecten uit de collectie van het Zeeuws Museum getoond aan senioren van SVRZ-zorgcentra en studenten van de opleiding Verzorgende van het Scalda. Er ontstaat een gesprek tussen generaties. Er worden herinneringen opgehaald en levensverhalen gedeeld.

De senioren brengen samen met de studenten een bezoek aan het museum. Ze krijgen gezamenlijk een interactieve rondleiding gegeven door een museumdocent. De begeleiding van de senioren door het museum wordt verzorgd door de jongeren. Het museum is het middel om met elkaar in gesprek te gaan. 

De studenten krijgen na de rondleiding een gastles Intervisie, gegeven door één de opleidingscoördinatoren SVRZ. Zij delen met elkaar de ervaringen die ze op hebben gedaan. De studenten leren over de inhoud van het werkveld van de ouderzorg.

Voor wie?

  • Senioren van SVRZ, die nog mobiel genoeg zijn om op stap te gaan.
  • MBO-studenten van het Scalda, Verzorgende-IG niveau 3, zowel Beroepopleidende leerweg (BOL) als Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Wat willen we bereiken

  • Aan de hand van de collectie van het Zeeuws Museum het vertellen van een ‘eigen’ verhaal van de ouderen stimuleren.
  • Met het Huis van Herinnering wil het Zeeuws Museum jaarlijks 50-60 senioren en circa 225 mbo-studenten bereiken.
  • Een jaarlijks terugkerende activiteit te maken van het programma Huis van Herinnering.

Meer weten?

Neem contact op met Yvette Lardinois, medewerker Communicatie en marketing van het Zeeuws Museum