Het Zeeuws Museum is in 2020 gestart met de online tekenclub: ZM TEKENEN. Inspiratiebron is de online collectie.

De kunstenaars Liesbeth Labeur, Michiel Paalvast en Femke Gerestein maakten in 2020 de eerste films met deze collectie.
De films laten een bijzondere manier van tekenen zien. Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd daarna zelf aan de slag te gaan. Resultaten kunnen worden gedeeld op Instagram en Pinterest. Het Zeeuws Museum publiceert op deze pagina de films van Liesbeth Labeur.
Liesbeth Labeur houdt van “tekenend kijken” of “kijkend tekenen”. Dus: gelijktijdig kijken en tekenen. Het is “in het heden tekenen tijdens een ontdekkingstocht naar het verleden”. Liesbeth verkent op originele wijze zo enkele klassieke Zeeuwse werken uit de online collectie.

POINTILLISME EN PIXELS

Liesbeth stapt met het schilderij ‘Gebed voor de maaltijd’ (1907) door Jan Toorop (1858 – 1928) een virtuele wereld in waarin zij echt helemaal alleen kan zijn met het schilderij. De wereld beweegt, stippen worden pixels, verf bytes. Met de toekomst in haar hand tekent en kijkt ze naar het bewaarde verleden.

de stad, het schilderij en het colablikje

‘Het dok van Middelburg’ (1925) door Reimond Kimpe (1885 – 1970) inspireerde Liesbeth Labeur tot het maken van een 'ode in cola' voor Kimpe. Vroeger was het dok een actieve werkplaats middenin de stad, met grote hoge schepen. Vandaag is het een verloren en ook bijna vergeten plek. Maar niets is wat het lijkt. Het onduidelijke cola blijkt veelzijdige inzetbaar in het kijken naar en verkennen van Kimpes dok.

tegelschilders, Anthon Gerhard Alexander van Rappard

'De Tegelschilders' (1884) door Anthon Gerhard Alexander van Rappard (1858-1892) toont de verrassend hedendaagse praktijk van noeste anonieme arbeid, de productie van het schilderen van tegels in Nederland in dit geval. Liesbeth haalt na alle jaren een van de tegelschilders uit de anonimiteit van het schilderij en probeert het werk te eren in blauw en klei.


Liesbeth Labeur: teken het schilderij Gebed voor de maaltijd van Jan Toorop na in een virtuele wereld


Liesbeth Labeur: pinhole fotografie, z-ets en coladruk met behulp van een colablikje. Inspiratiebron: het schilderij Dok in Middelburg (1925) van Reimond Kimpe.


Liesbeth Labeur: Maak een tegel zoals 19e-eeuwse tegelschilders. Inspiratiebron: het schilderij De Tegelschilders (1884) van Rappard.