Gebrandschilderd raam afkomstig van de N.H. Kerk te Schoondijke 1657 geschonken door C. Lampsins, Cornelis van Barlaer