Wandtapijt Slag bij Lillo, Jan de Maecht, Hendrik Cornelisz. Vroom, Hubrecht Leyniers, 1597 - 1598