Soort van steen gaat over de kracht van de verbeelding en de menselijke behoefte aan een vorm van geloof of mythe. De tentoonstelling laat fossiele botten zien uit de collectie van het Zeeuws Genootschap. De botten dateren van voor het ontstaan van de mens. Ze onttrekken zich aan elk menselijke invloed. Toch is de manier waarop we ernaar kijken, waarop ze getoond en bewaard worden, bepalend voor de betekenissen die we er aan geven. Met een dikke knipoog naar het abstract modernisme worden een aantal fossiele botten in de tentoonstelling gepresenteerd als ware het topstukken van de ‘grote vernieuwers’ van de vorige eeuw.
Een aantal werken in deze tentoonstelling zijn voorzien van een QR code; d.m.v. een applicatie op een smart phone zijn hiermee filmpjes te zien met achtergrondinformatie. Deze filmpjes zijn ook te zien bij 'videos' op deze site.   

Maartje Korstanje

Onderdeel van de tentoonstelling is het werk van Maartje Korstanje uit Amsterdam. De van oorsprong Zeeuwse kunstenaar, maakt ruimtelijk werk dat net als de botten tot de verbeelding spreekt. Ook in haar werk spelen universele, tijdloze angsten een rol. In de beslotenheid van haar atelier sublimeert ze deze als het ware tot een eigen gecomprimeerde weergave. Veel van haar beelden ontstaan vanuit een fascinatie voor de grens tussen leven en dood. De sculpturen hebben kenmerkende dierlijke en plantaardige trekken, maar soms hebben ze ook iets heel mechanisch. Karton, purschuim en textiel komen in Korstanje’s werk op zo’n manier samen dat je iets waarneemt dat loskomt van de materialen. Door haar materiaalgebruik en ongepolijste afwerking maakt Korstanje aanspraak op ons vermogen de beelden tot leven te wekken.