Families en kinderen

Goedaert boekje

Maak zelf een boekje

museuminspecteurs

Het Zeeuws Museum zoekt museuminspecteurs!

magisch museumlab

Workshop voor kinderen

Scholen

ZM IN DE SCHOOL

Een eigen museum in de school

ONDERWIJSPARTNERS

Samenwerkingen met basis- en voortgezet onderwijs

30 dagen tekenen

Kijken, ontdekken en ervaren door middel van tekenen

Rondleidingen

Onvergetelijk Zeeuws Museum

Rondleidingen voor mensen met dementie en hun naasten

Huis van herinnering

Jong en oud komen samen in het Zeeuws Museum

Tour d'amour

Een rondleiding met blosjes