Fragment van een bout afkomstig van de kannoneerboot van Van Speijk