Mummie van een kind

Deze mummie is in 1783 door Adriaan Moens, de bevelhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, aan het Zeeuws Genootschap geschonken. Op dat moment zijn slechts twee andere mummies in Nederland aanwezig. De mummie is een kind tussen de zeven en negen jaar oud. Het kind heeft als grafgiften twee poppetjes en twee roeispanen meegekregen. De poppetjes zijn een teken van vruchtbaarheid. De roei-spanen zijn bedoeld om de Nijl over te roeien. Een MRI scan in het Oosterschelde-ziekenhuis in Goes heeft uitgewezen dat de mummie een extra paar botten heeft, zodat het kind langer lijkt dan het is. Dit gebruik is ook bekend van enkele andere mummies. Experts buigen zich al jaren over de vraag hoe en waarom dit is gedaan.