Beeldje voorstellende Maria met Christuskind, vindplaats Wanteskuipe, Noord-Beveland