Benen mesheft met voorstelling van Maria met het Christuskind, vindplaats Souburg