Gildepenning van het Kuipersgilde te Middelburg, 1592