Penning van het Schippers of St.Rochusgilde te Middelburg