Pleinschaal te behoeve van bepaling van positie en koers in met name de scheepvaart