Pelgrimsinsigne voorstellende een schelp, 1450-1500, vindplaats Nieuwlande

Het Verdronken Land van Zuid-Beveland blijft tot de verbeelding spreken. In de 20e eeuw worden bij laagwater de restanten van verschillende verdronken plaatsen bezocht. Voornamelijk particuliere onderzoekers en gravers vinden interessante voorwerpen. In Nieuwlande worden bijvoorbeeld met metaaldetectors grote aantallen insignes gevonden.
Inmiddels zijn de bekende vindplaatsen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland tot verboden gebied verklaard.