Dr. J.C. de Man (1818-1908), voorzitter en conservator van het Zeeuwsch Genootschap, arts te Middelburg, Willem Nicolaas Hendrikse