In het Engelsche kanaal, Ludovicus Caspar van de Watering