Gebed voor de maaltijd, Jan Toorop

Jan Toorop is een graag geziene gast op de hofstede De Brouwerij in Domburg. Verschillende leden van de familie Louwerse worden tijdens één van zijn vele bezoeken vastgelegd. Hij tekent en schildert hen in huis of buiten aan het werk in de boomgaard en op het land.

Toorop die zich net tot het katholicisme heeft bekeerd, is gefascineerd door de vrome inborst van de Zeeuwen. Deze wordt op dit schilderij verbeeld door de warme gloed die de familie tijdens het gebed omringt. Het schilderij wordt een luministisch schilderij genoemd; het is geschilderd met licht. In dit werk zijn boer Bram Louwerse en zijn twee jongste dochters, Johanna en Adriana Maria, in gebed verzonken.

Gebed voor de Maaltijd is vermoedelijk in 1909 gekocht door Ernst en Gertrud Flersheim uit Frankfurt am Main. Zij zijn bevriend met Jan Toorop en bezitten meer werk van hem. In 1937 vluchten de Joodse Flersheims voor de nazi’s naar Amsterdam. Hun in Duitsland achtergelaten bezittingen, inclusief kunstcollectie, worden geconfisqueerd. Het echtpaar wordt tijdens de bezetting opgepakt en in 1944 in concentratiekamp Bergen-Belsen omgebracht.

Onbekend met deze voorgeschiedenis koopt het Zeeuws Museum het schilderij in 1981. Als dit in 1999 bekend wordt, treedt het Zeeuws Museum na advies van de restitutiecommissie in contact met de erfgenamen. Het museum koopt het werk van de erfgenamen opnieuw aan met steun van de Vereniging Rembrandt, het Fonds Leppink-Postuma, de Mondriaan Stichting, de Provincie Zeeland en particuliere schenkers.