Dekselbokaal van het St. Jacobsgilde te Sint-Maartensdijk, Meesterteken ster

De welgestelde leden van het broederschap van het St. Jacobsgilde ondersteunen pelgrims op hun bedevaart en verrichten liefdadig werk. Ook ondernemen zij zelf bedevaarten voor boetedoening en reflectie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de opmars van het protestantisme in de Nederlanden gaat dit katholieke gebruik gewoon door. Deze beker herinnert aan een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela (Spanje) in 1595. Een verguld lint op de beker draagt de namen van drie bedevaartgangers en het Latijnse opschrift: ‘deze drie zijn te Compostela geweest’. In Santiago wordt het graf bezocht van de heilige Jacobus, de beschermheilige van de pelgrims. Op het deksel is hij afgebeeld als pelgrim, herkenbaar aan de pelgrimsstaf en de Jakobsschelp op zijn hoed.