Molenbeker

Drinkuits zijn fopglazen bedoeld om de vrolijkheid aan tafel te verhogen. Glazen met een valse bodem, glazen in de vorm van kanonnetjes of beesten en molenbekers zijn voorbeelden van dit soort fopglazen.
Veel van dit type glazen moeten achter elkaar leeg worden gedronken voordat ze weer omgekeerd neergezet kunnen worden. De kelk fungeert immers als voet. Voor het leegdrinken van een molenglas diende men de wieken in beweging te brengen door stevig op het pijpje te blazen. Voor de wieken stilstonden, moest het glas leeg zijn. Molenbekers waren vooral in de 16e en 17e eeuw populair en komen in veel Zeeuwse boedelinventarissen voor. De meeste bewaarde exemplaren zijn helemaal van zilver gemaakt. Veel exemplaren met een glazen kelk zijn in de loop der tijden kapot gegaan.