Gesmolten bokaal van het Veerse bakkersgilde

Bij het bombardement op Middelburg in mei 1940 breekt brand uit in de Provinciale Bibliotheek aan de Lange Delft. De brand verwoest niet alleen het gebouw, maar ook de collecties boeken en objecten van het Zeeuws Genootschap die hier zijn ondergebracht. Deze gesmolten glazen bokaal is een van de weinige dingen die bewaard is gebleven. Gelukkig is een identiek tweede exemplaar in het stadhuis van Veere behouden gebleven.
Beide dekselbokalen zijn in 1773 geschonken aan het Veerse bakkersgilde door Daniël de Cliever, de voorzitter van dit gilde. Bij belangrijke gebeurtenissen en tijdens gildenfeesten gaan dergelijke vriendschapsbekers gevuld met wijn rond.