Wandtapijt Beleg van Veere 6-18 mei 1572 (linker tapijt)

Dit tapijt is onderdeel van een reeks wandtapijten die in de periode 1593-1604 in opdracht van de Staten van Zeeland zijn vervaardigd. De tapijtenreeks toont de cruciale wapenfeiten uit de strijd tegen de Spanjaarden in de Zeeuwse wateren. Deze wandtapijten zijn ontworpen door Hendrik Cornelisz. Vroom (c. 1562-1640), de grondlegger van de Nederlandse zeeschilderkunst. Het slotstuk van de reeks, het wapentapijt, is ontworpen door Karel van Mandere de Oude en toont de nieuwe staatsvorm die Zeeland vanaf 1577 heeft.

Het verhaal van het wandtapijt Beleg van Veere:
Op 6 mei 1572 stuurt de hertog van Alva troepen van Antwerpen naar Walcheren. Hier hebben, met uitzondering van Middelburg, alle steden en dorpen de kant van de Prins van Oranje gekozen. Onopgemerkt gaan de Spaanse schepen de volgende dag voor anker bij Vrouwenpolder. Binnen twee uur marcheren de Spaanse troepen naar Middelburg. Vandaaruit overmeesteren ze Arnemuiden.
Op 15 mei vallen de Spanjaarden Veere aan. Deze aanval wordt afgeslagen door 'branders' naar de verankerde Spaanse schepen te sturen. Veere wordt drie dagen vanuit Zanddijk belegerd, voor de Spanjaarden het opgeven en, achtervolgd door de opstandelingen, naar Middelburg terugkeren.
Ondertussen zijn zeven Spaanse slagschepen bij Zierikzee in de problemen gekomen. Zierikzeese vissers beletten de Spanjaarden te ontschepen.
Deze worden gedwongen om zich midden op de stroom terug te trekken. Korte tijd later vallen zij ten prooi aan de Zeeuwse vloot. Zes Spaanse schepen ontsnappen, maar het admiraalsschip wordt door de opstandelingen veroverd.

De Spaanse schepen zijn herkenbaar aan het grote rode diagonale kruis op hun vlaggen. De Zeeuwse schepen hebben veelal vlaggen met oranje, witte en blauwe strepen.