Wandtapijt Slag bij Bergen op Zoom 29 januari 1574

Dit tapijt is onderdeel van een reeks wandtapijten die in de periode 1593-1604 in opdracht van de Staten van Zeeland zijn vervaardigd. De tapijtenreeks toont de cruciale wapenfeiten uit de strijd tegen de Spanjaarden in de Zeeuwse wateren. Deze wandtapijten zijn ontworpen door Hendrik Cornelisz. Vroom (c. 1562-1640), de grondlegger van de Nederlandse zeeschilderkunst. Het slotstuk van de reeks, het wapentapijt, is ontworpen door Karel van Mandere de Oude en toont de nieuwe staatsvorm die Zeeland vanaf 1577 heeft.

Het verhaal van het wandtapijt Slag bij Bergen op Zoom:
In januari 1574 probeert een Spaanse vloot met troepen en voorraden opnieuw om Middelburg te bereiken. Het is vanwege zijn strategische positie van het grootste belang voor de nieuwe Spaanse landvoogd, Don Luis de Requenses, om het belegerde Middelburg te redden. Hij besluit zijn vloot in tweeën op te splitsen. Een deel vaart op 22 januari de rivier de Honte op. Het andere deel verlaat de haven van Bergen op Zoom vijf dagen later. Dit wandtapijt toont de tweede groep en de Zeeuwse vloot.

Zeeuwse verkenners spotten de 54 oorlogsschepen en 29 bevoorradingsschepen vrijwel direct. Wachtend op gunstig weer en getij besluit de Zeeuwse vloot pas twee dagen later aan te vallen. De slag begint veelbelovend voor de Spanjaarden: het Zeeuwse admiraalsschip wordt geraakt met een voltreffer. Niettemin veroveren de Zeeuwen binnen twee uur vier schepen en laten ze zes andere, waaronder dat van de Spaanse aanvoerder, op zandbanken lopen. De rest van de Spaanse vloot vlucht. Door deze nederlaag moeten de Spanjaarden Middelburg op 22 februari 1574 aan de prinsgezinden overdragen.