Missie

Het Zeeuws Museum zet kunst en erfgoed in voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen ertoe doet.

visie

Klimaatverandering, migratie, vergrijzing, een haperende democratie en toenemende polarisatie: De uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben zijn groot. Dit vraagt heel veel van ons aanpassingsvermogen. Om goed op deze veranderingen te kunnen reageren, is het belangrijk dat we kunnen reflecteren, dat we om leren gaan met tegenstellingen en dat we tegelijkertijd zoeken naar wat ons met elkaar verbindt. Want alleen een veerkrachtige samenleving kan schokken opvangen en een nieuw evenwicht vinden in een instabiele wereld.

De collectie van het Zeeuws Museum laat historische ontwikkelingen zien en vertelt verhalen over de samenleving. Wij zien het museum als een plek waar je je openstelt voor verschillende manieren van kijken naar die samenleving. Je leert je verplaatsen in een andere tijd, een andere wereld maar ook in andere gezichtspunten. Door de collectie actief te gebruiken en te delen, zorgen we ervoor dat mensen zich ermee blijven identificeren en dat ook nieuwe netwerken en gemeenschappen ze kunnen gebruiken voor hun ontwikkeling. Dat doen we zo:

ZM verwelkomt

Het Zeeuws Museum brengt mensen van verschillende achtergronden en generaties samen. Iedereen mag meedoen.

ZM ontmoet

We stellen ons open voor andere perspectieven omdat we ervan overtuigd zijn dat onze blik hierdoor verruimt en we daardoor weerbaarder worden in een snel veranderende wereld.

ZM daagt uit

Het museum gebruikt zijn collectie als inspiratiebron. We zetten de kennis, de technieken en verhalen achter de collectie in voor nieuwe ideeën en toepassingen. Met kunst en onze verbeelding stellen we ons een nieuwe gemeenschappelijke toekomst voor.

ZM brengt tot bloei

Het Zeeuws Museum is een gids die je helpt om creatiever en met meer aandacht voor anderen en voor je omgeving te leven; een hulpmiddel dat je regelmatig gebruikt, om je geest lenig te houden en je dagelijks leven te verrijken.