Sinds 2021 neemt het Zeeuws Museum deel aan The Change Network van OF/BY/FOR ALL. Als change maker willen wij nieuwe groepen betrekken bij het museum volgens het OF/BY/FOR ALL principe. Deze methode geeft ons de handvatten om niet alleen ‘voor’ een community te werken maar ook ‘met’ en nieuwe ontwikkelingen mede ‘door’ hen te laten realiseren.

Waar staan we?

Een jaar lang richten we ons op een community of interest waarmee we willen samenwerken en een langdurige verbinding mee aan willen gaan. We zitten nu in de fase waarin we de gekozen groep leren kennen. Voor een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is het belangrijk om niet direct te concreet te worden. Eerst onderzoeken wij vrijblijvend wat zij zelf belangrijk vindt en wat ze kan bijdragen. En wat kunnen wij omgekeerd bijdragen aan het realiseren van haar doelen? Na deze kennismakingsfase verwachten we met deze groep intensiever contact te hebben. Ons doel is om wat we leren met deze eerste community of interest, structureel toe te passen met steeds weer andere groepen en gemeenschappen.

Wat betekent OF/BY/FOR ALL voor ons?

Wij vinden het belangrijk dat het Zeeuws Museum voor iedereen toegankelijk en van betekenis is. Maar in de praktijk is ons publiek geen afspiegeling van de samenleving. Met OF/BY/FOR ALL willen wij communities bij het museum betrekken die wij (nog) niet goed kennen en ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken. Dit geeft ons de kans om nieuwe relaties aan te gaan én te onderhouden. Het museum wil hiervoor een veilige plek zijn. We zoeken verbinding door ons te richten op kracht en kwaliteiten. Hierbij draait het niet alleen om wat je elkaar concreet te bieden hebt maar ook om wat je van elkaar kunt leren.

Het aangaan van duurzame relaties vraagt om een aantal veranderingen in onze opstelling. Zo is het belangrijk anderen al aan het begin van ons denkproces betrekken. Ook is het zaak ons volledig open stellen zonder aannames te doen of de regie te willen overnemen. En durven we met een andere blik naar onze collectie te kijken en onze kijk op kwaliteit bij te stellen? Met de OF/BY/FOR ALL methode leren we daarnaast om op een andere manier te communiceren. Hiermee leggen we nieuwe contacten waar hopelijk intensieve, duurzame samenwerkingen uit voortkomen die ons museum beter maken dan wij alleen zouden kunnen. Dit is voor ons de grootste (zelf)verrijking van onze deelname aan OF/BY/FOR ALL.