Tentoonstelling
27 april 2019 tot en met 3 mei 2020

Vanaf april 2019 presenteert het Zeeuws Museum een tentoonstelling over werk: toen, nu en straks. Zeeuwse trekpaarden, arbeidsmigranten en slimme machines zijn onderwerp in deze tentoonstelling. Een achttal kunstenaars duikt in dit thema tegen de achtergrond van de Zeeuwse vrijetijdsindustrie. Neem in het Zeeuws Museum de tijd voor bezinning over werk en vrije tijd.

In drie intieme zalen stelt het Zeeuws Museum zich een wereld voor waarin werken niet meer de belangrijkste structuur vormt waarop ons leven en onze omgeving zijn ingericht. Werk verandert voor iedereen in rap tempo: flex wordt de norm en machines gaan de mens in steeds meer beroepen aanvullen of vervangen. In de toekomst speelt werk voor jong en oud een nieuwe rol. Met een achttal kunstenaars, de museumcollectie en het programma zoekt het museum naar strategieën om met die verandering om te gaan en naar nieuwe verhalen als basis voor onze veranderende identiteit.

Zeeuwse economie
In Zeeland is de veranderende rol van werk goed zichtbaar: de beeldbepalende iconen van boer en visser worden langzaam vervangen door het beeld van zon, zee en strand. Naast de zorgsector is de vrijetijdsindustrie een groeiende sector en zijn samen een belangrijke economische katalysator.

Kunst in opdracht
Drie kunstenaars werken in opdracht van het museum aan dit thema. Fotograaf Janne van Gilst (1991) maakt een videotweeluik over het Zeeuws trekpaard. De paarden zijn niet meer nodig voor het werken op het land. Toch wordt er nog Strao gereden (op Schouwen-Duiveland) om de paardenbenen te ontdoen van ongedierte. De Zeeuwen houden vast aan deze traditie. Filmmaker Lisette Olsthoorn (1982) werkt aan de film Fantasies On How To Strike over de manieren waarop precaire werkomstandigheden doorsijpelen in het dagelijks leven van arbeiders. De film richt zich op het werk van de museumsuppoost en onderzoekt zijn onzekere werkomstandigheden. Als ontwerper ontwikkelt Manon van Hoeckel (1990) tools die het gesprek aanjagen. Manieren die ervoor zorgen dat groepen of mensen die normaliter niet met elkaar in contact komen juist met elkaar in gesprek gaan. Zo ontstaan er nieuwe relaties en een beter begrip van en voor onze dagelijkse omgeving. In Nooit meer werken brengt Van Hoeckel arbeidsmigranten in Zeeland in gesprek met de inwoners.

Publieksprogrammering
In een veelzijdig publieksprogramma onderzoekt het Zeeuws Museum met het onderwijs, het bedrijfsleven en beleidsmakers de betekenis van deze veranderingen voor Zeeland. Met partners als University College Roosevelt, Hogeschool Zeeland, Scalda, SVRZ, de Kloveniersdoelen, De Drvkkerij en Provincie Zeeland.

Zeeuws Museum
De nieuwe focus van het museum, geformuleerd in 2014 als missie tot het verbinden van nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland, is tot volle bloei gekomen. Het museum presenteert zich nadrukkelijker naar buiten met projecten waarin zowel de verbinding van het publiek met het erfgoed als groepen publiek met elkaar èn met het museum centraal staan.

Steungevers
Het Zeeuws Museum wordt structureel ondersteund door de Provincie Zeeland en de Gemeente Middelburg en ontvangt genereuze steun van BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de programmering.

De inrichting van de tentoonstelling is een ontwerp van Koehorst in ’t Veld, die ook al tekende voor de inrichting van de permanente tentoonstelling Dit is Zeeland.

www.zeeuwsmuseum.nl