Het Zeeuws Museum heeft momenteel vier ambassadeurs. Dit zijn v.l.n.r.:

  • Jan te Veldhuis
  • Evelien Boerma
  • Marjolijn Bergmann–van Leeuwen
  • Hans Codée

zeeuws museum zakelijk

De ambassadeurs zetten zowel hun zakelijk als privé netwerk in om Zakelijke Vrienden te werven. Zij  brengen het Zeeuws Museum zoveel mogelijk onder de aandacht.

"In een omgeving met kunst en cultuur word je creativiteit gestimuleerd, dat komt een bedrijf altijd ten goede. Daarom is ook het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk opgericht" - Hans Codée.

Met dit initiatief wil het Zeeuws Museum een community vormen van maatschappelijk betrokken ondernemers die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk zal financieel bijdragen aan activiteiten van het museum.