Zonder de genereuze steun van een aantal instellingen en fondsen kan het Zeeuws Museum niet voortbestaan.

Het Zeeuws Museum wordt structureel ondersteund door de Provincie Zeeland en de gemeente Middelburg.

incidentele ondersteuning

Sinds een aantal jaren ontvangen wij een substantiële bijdrage van de BankGiroLoterij. Hiervan kunnen wij o.a. nieuwe aankopen doen.

De BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van Nederland. De loterij steunt goede doelen op het gebied van cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland.

Dankzij de steun van een aantal fondsen is het mogelijk wisselende tentoonstellingen te presenteren en bijzondere projecten te realiseren.

Het Mondriaan Fonds is een stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen.

Het VSBfonds geeft geld aan sociale en culturele projecten en verstrekt beurzen. 

Een particulier Nederlands fonds dat sinds zowel landelijke als regionale projectmatige initiatieven ondersteunt op het gebied van kunst & cultuur en jongeren & maatschappij. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland.

Het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het DELTA Zeeland Fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een directe bijdrage aan een energieke Zeeuwse samenleving.

Met het Sociaal Maatschappelijk Fonds draagt de Rabobank  bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in de regio. Goede initiatieven op het gebied van welzijn, cultuur, sport, verenigingsleven, integratie, financiële opvoeding en maatschappelijk betrokken ondernemen worden op weg geholpen. 

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het DELA goededoelenfonds steunt projecten waarin mensen met een beperking iets goeds doen voor een ander.