Woorden koppelen aan beelden en beelden koppelen aan woorden. Dit is een leerzame oefening in taalvaardigheid. Kunstwerken zijn inspirerend, schudden wakker en roepen vragen op. Samen kijken naar kunst betekent taal vinden waarin kinderen beleving en fantasie leren delen. Er wordt stilte en aandacht gevraagd bij het kijken en ook voor het luisteren naar elkaar. Zo leren de kinderen nieuwe inzichten met elkaar delen.

boeken

TAALVAARDIGHEDEN

In het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs leren de meeste kinderen de Nederlandse taal schrijven en lezen. In het vijfde en zesde leerjaar vormen ze ideeën over zichzelf, over hun omgeving en over wat zij wel en niet waarderen. Zij leren steeds beter zichzelf uitdrukken in taal en beeld. Aan de hand van door de leerlingen zelfgemaakte beeld- en woordkaarten maken de leerlingen met elkaar collages van alles wat ze zien en leren in het Zeeuws Museum.

LEERNIVEAU

Afhankelijk van de leerjaren worden verschillende werkvormen ingezet. Dat houdt in dat er niet alleen gekeken en gesproken wordt, maar dat er, afgestemd op het niveau, ook kan worden geschreven, verteld en gelezen.

MIDDENBOUW

De middenbouw staat voor een paar intensieve leerjaren waarin kinderen een enorme ontwikkeling doormaken. Het Zeeuws Museum maakt dit programma Beeldtaal daarom graag op maat in overleg met de betrokken docenten van de deelnemende scholen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

1 uur

Klas

3, 4, 5 en 6

Discipline

Beeldend, erfgoed, taal en literatuur

Competenties

Creërend vermogen, reflectief vermogen en onderzoekend vermogen

Kosten

De school betaalt voor de museumdocent. Per museumdocent bedragen de kosten €56,-. Begeleiders en kinderen tot en met 18 jaar krijgen gratis toegang tot het museum.

Reserveren

Voor reserveringen en meer informatie kun je contact opnemen met rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl. Een reservering dient minimaal drie weken voor aanvang aangevraagd te worden bij het Zeeuws Museum. De school dient bij de reservering twee mogelijke data en twee tot drie verschillende tijden van aanvang door te geven. Mocht de reservering niet kunnen plaatsvinden op de gewenste tijd of data, dan neemt het Zeeuws Museum contact op voor een andere mogelijkheid.

Begeleiding

Bij een groepsbezoek aan het museum dient de school extra begeleiders in te zetten. Voor het basisonderwijs vraagt het Zeeuws Museum één volwassen begeleider per vijf leerlingen. Het Zeeuws Museum zet één museumdocent in op een groep van maximaal vijftien leerlingen. Bij een grotere groep worden er meerdere museumdocenten ingezet en wordt de groep gesplitst. De maximale groepsgrootte is dertig leerlingen.

Openingstijden

Het Zeeuws Museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op maandag is het museum gesloten. Op verzoek van gereserveerde groepen is het museum ook geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.