In het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs leren de meeste kinderen de Nederlandse taal schrijven en lezen. In het vijfde en zesde leerjaar vormen ze ideeën over zichzelf, over hun omgeving en over wat zij wel en niet waarderen. Zij leren zichzelf uitdrukken in taal en beeld. Aan de hand van beeld- en woordkaarten werken de leerlingen samen.

Taalvaardigheid ontwikkelen

Woorden koppelen aan beelden en beelden koppelen aan woorden. Het is een leerzame oefening in taalvaardigheid. Kunstwerken zijn inspirerend, schudden wakker en roepen vragen op. Samen kijken naar kunst betekent taal vinden waarin kinderen beleving en fantasie leren delen. Er wordt stilte en aandacht gevraagd bij het kijken en ook voor het luisteren naar elkaar. Zo leren ze nieuwe inzichten met elkaar delen.

Verschillende werkvormen schrijven en lezen

Afhankelijk van de leerjaren worden verschillende werkvormen ingezet. Dat houdt in dat er niet alleen gekeken en gesproken wordt, maar dat er, afgestemd op het niveau, ook geschreven en gelezen wordt. Klik voor meer informatie over Beeldtaal

Duur

1 uur

Kosten

40 euro per groep van maximaal 15 leerlingen, 2 begeleiders per groep
Prijs is inclusief entree

Aanmelden of meer informatie over dit programma: rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl of 0118 653000