De Raad voor Cultuur heeft onlangs een BIS(basis infrastructuur)-subsidie aan het Zeeuws Museum toegekend. Dat betekent dat het museum vanaf volgend jaar, vier jaar lang een bedrag van € 250.000 euro ontvangt. De raad was zeer positief over het programma dat het museum wil realiseren. Hierin onderzoekt het op welke manier musea in het algemeen en het Zeeuws Museum in het bijzonder kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid. 

“De raad is enthousiast over de aanvraag van het Zeeuws Museum: hij vindt het museum verfrissend en de plannen vernieuwend. Het museum kiest de uitgangspunten van The Useful Art Association als basis voor het BIS-plan over het bestrijden van eenzaamheid. Dit vindt de raad een mooie ambitie.”

“De plannen van het Zeeuws Museum zijn naar de mening van de raad energiek en gedurfd. Het is sterk dat het museum een maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt neemt en de kracht en de collectie van het museum inzet voor de aanpak daarvan.”

Het hele advies van de Raad voor Cultuur is hier te lezen als pdf-bestand.