In de afgelopen drie jaar heeft het Zeeuws Museum met ondersteuning van RaadSaam Erfgoedprojecten gewerkt aan het realiseren van een waardering van de collectie. Naar aanleiding van deze collectiewaardering zal het wervingsbeleid worden aangescherpt en een afstotingsbeleid worden geformuleerd. De waardering geeft inzicht en houvast, werpt een kritische kijk op de collectie, is handig bij het vastleggen van procedures, zorgt voor een betere afstemming met andere instellingen, helpt bij het overtuigen van subsidiërende overheden/bruikleengevers en helpt bij de onderbouwing van acties en beslissingen.

Klik hieronder om de collectiewaardering in te zien: