Reizen in de tijd


Zeeland is rijk aan erfgoed, zowel in musea als daarbuiten. Reizen in de Tijd door Zeeland is een driejarig project, gestart in januari 2021. Verschillende partners uit heel Zeeland hebben de handen ineengeslagen om de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod van erfgoed op elkaar af te stemmen.

Het project is in samenwerking met enkele onderwijspartners ontwikkeld door Erfgoed Zeeland, Cultuurkwadraat, de drie regionale cultuureducatiebureaus - Kunsteducatie Walcheren, KCE Oosterschelderegio, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen - en de vijf themamusea - Bevrijdingsmuseum Zeeland, Industrieel Museum Zeeland, Watersnoodmuseum, Zeeuws maritiem muZEEum en het Zeeuws Museum.

TEGELIJKERTIJD


Het Zeeuws Museum doet mee aan Reizen in de Tijd door Zeeland met de digitale publicatie Tegelijkertijd. Deze publicatie nodigt leerlingen uit om in de tentoonstelling Dit is Zeeland na te denken over tijd, geschiedenis, Zeeland en zichzelf. Uitgangspunten van Tegelijkertijd zijn de Zeeuwse Canon, de tien tijdvakken van geschiedenis en de gedachte dat wat vroeger gebeurde, nog altijd bestaat. Tegelijkertijd stimuleert om vanuit het verleden, via het nu, een blik op de toekomst te werpen.

Voor leerlingen vanaf groep 6


Tegelijkertijd biedt leerlingen vanaf groep 6 van het basisonderwijs hun eigen reis in de tijd door Zeeland. Dat kan zelfstandig, in groepjes, onder begeleiding in het museum bij de tentoonstelling Dit is Zeeland, of in de klas.

Informatie


Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Cindy van Oorschot via secretariaat@zeeuwsmuseum.nl of 0118-653000.