Benieuwd hoe de monniken vroeger leefden en wat hun bezighield? De abdij in Middelburg werd omstreeks 1100 gesticht door monniken uit Vlaanderen. Het klooster verwierf enorme rijkdommen en de abt behoorde tot een van de machtigste en invloedrijkste in Zeeland. Na de verovering van de stad door de prins van Oranje in 1574 werden de monniken gedwongen te vertrekken. Het complex werd, met uitzondering van de kerken, in gebruik genomen als zetel van de Staten van Zeeland en heeft nog steeds deze functie.

Start bij de balie van het Zeeuws Museum. U wandelt door de eeuwenoude Kloostergangen naar de idyllische kruidentuin. Ook betreedt u de Statenzaal en de crypte en bekijkt u de drie aaneengesloten kerken die onderdeel vormen van het complex. Sluitstuk zijn 16e eeuwse wandtapijten in het Zeeuws Museum. De topstukken van het Zeeuws Museum vertellen over de strijd op zee van de Zeeuwen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. Omdat de te bezichtigen locaties nog steeds in gebruik zijn, zijn de bezoeken van een aantal onderdelen onder voorbehoud.

datum

Donderdag 9 augustus

Duur

Van 11.15 - 12.45 uur

Prijs

Voor volwassenen € 8,25 p.p
inclusief een voucher van € 2,00 voor een herbezoek aan het Zeeuws Museum.
Voor kinderen t/m 18 jaar € 4,00 p.p.

Reserveren

Via www.vvvzeeland.nl en de kantoren van VVV Zeeland.
Op de ochtend voorafgaand aan de rondleiding worden de nog beschikbare kaarten verkocht via de balie van het Zeeuws Museum.
Maximaal 25 deelnemers per rondleiding.