Je bent van harte welkom op de boekpresentatie van Knowledge and Culture in the Early Dutch Republic; Isaac Beeckman in Context, onder redactie van Klaas van Berkel, Albert Clement en Arjan van Dixhoorn. De presentatie vindt plaats op woensdag 29 juni vanaf 15.00 uur in het Zeeuws Museum.

Dit boek, uitgegeven door Amsterdam University Press in de serie Studies in the History of Knowledge, bevat zeventien bijdragen van historici uit binnen- en buitenland over leven, werk en sociale en culturele omgeving van de Zeeuwse natuurfilosoof, kaarsenmaker, theoloog, medicus en pedagoog Isaac Beeckman (Middelburg 1588 - Dordrecht 1637). 

Het boek werpt nieuw licht op het denken van een van de grondleggers van de Wetenschappelijke Revolutie van de zeventiende eeuw, zoals zijn interpretatie van de telescoop, zijn medische opvattingen en zijn ideeën over het behoud van beweging. Tegelijk gaat het boek uitvoerig in op zijn inbedding in de Zeeuwse maatschappij rond 1600, zijn rol binnen de cultuur van rederijkers en ambachtslieden uit zijn tijd en zijn verhouding tot internationaal bekende onderzoekers als René Descartes en Johannes Kepler.

Het programma

  • 15.00 uur: Inloop

  • 15.15 uur: Welkom en inleiding door Klaas van Berkel

  • 15.30 uur: Lezing door Huib Zuidervaart 'Middelburg en de jonge Isaac Beeckman. Wie droegen bij tot zijn vorming?'

  • 16.00 uur: Aanbieding van het eerste exemplaar aan de voorzitter van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Peter van Druenen.

  • 16.10 uur: Sluiting

Na afloop is er een receptie in het Zeeuws Museumcafé.

Aanmelden

Om deel te nemen aan de boekpresentatie kun je je aanmelden via secretariaat@zeeuwsmuseum.nl. Aanmelden kan tot en met maandag 27 juni.

Kosten

Deelname aan de boekpresentatie is gratis. Je betaalt alleen entree voor het Zeeuws Museum. Ben je in het bezit van een Museumkaart? Dan kun je deze bij de balie laten scannen.