De lezing

Harry van Kruiningen (1906-1996) was in de twintigste eeuw een toonaangevend kunstenaar in Nederland. De meeste bekendheid verwierf hij als graficus. Uit interesse in het ontstaan van het leven en de geslachtelijke voortplanting bestudeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam primitieve levensvormen bij wieren en waterdiertjes. Naar aanleiding daarvan publiceerde hij twee series etsen in boekvorm: Het ontstaan van het Leven (1977) en Het ontstaan van de Seksualiteit (1980).

Dr. Wanda Zevenboom vertelt in haar lezing over Van Kruiningen’s periode als student Microbiologie. Tijdens de lezing zullen enkele werken te zien zijn en wordt er een publicatie gepresenteerd met een beknopt overzicht van de twee series. Dr. Wanda Zevenboom is gepromoveerd in 1980 bij de vakgroep microbiologie Universiteit van Amsterdam. Tot aan haar pensioen in 2014 was zij projectleider nationaal en internationaal Noordzeebeheer bij Rijkswaterstaat Noordzee / Zee & Delta. De lezing is georganiseerd door Virusgrafiek, de stichting Harry van Kruiningen en het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

praktische informatie

  • De lezing vindt plaats in het Zeeuws Museum op 27 november om 14:00 uur
  • Deelnemen aan de lezing is gratis, je betaalt alleen entree voor het museum. Bekijk hier de actuele toegangsprijzen.
  • Aanmelden kan door te mailen naar info@kzgw.nl.