Het favoriete collectiestuk van een van onze zakelijke vrienden, dit keer met Dirk-Jan Andriessen, managing partner van Berckenroode. Wij spraken Dirk-Jan deze zomer in Vlissingen, in de buitenlocatie van de tentoonstelling Nooit meer werken. Een initiatief dat mede met de steun van Berckenroode gerealiseerd is.

Berckenroode, ruimte maken voor verandering

Ruim 12 jaar geleden startte Dirk-Jan samen met zijn vrouw Petra het bedrijf Berckenroode. Samen met hun team zetten zij hun kennis en kunde op het gebied van (organisatie)psychologie en bedrijfskunde in bij organisaties in verandering. De tentoonstelling Nooit meer werken gaat over de veranderende rol van ‘werken’ in ons leven. Dit onderwerp heeft veel raakvlakken met het werkveld van Dirk-Jan. Het concept van Nooit meer werken, in de letterlijke zin, was dan ook een mooi onderwerp van gesprek met het team van Berckenroode. Het besef van luxe en welvaart kwam hierbij al snel ter sprake. “We moeten ons beseffen dat wij leven in een land, waar het concept van ‘Nooit meer werken’ überhaupt besproken kan worden. Op vele plekken in de wereld is het anders en is (moeten) werken een van de weinige zekerheden in het leven.” De vraag is ook: waarom ‘willen’ we werken? Wij kwamen met ons team op een aantal drijfveren. Uiteraard werken wij om te voorzien in ons levensonderhoud en te zorgen voor onze naasten. Dat werken wordt prettiger wanneer het ook betekenis geeft aan je leven. Ook heeft elk mens de behoefte aan erkenning, voor wie we zijn of wat we doen. Dit komt mooi naar voren in de film Fantasies on how to strike door Lisette Olsthoorn, over de positie van museumsuppoosten, in de tentoonstelling. Velen willen daarnaast vanuit een intrinsieke motivatie iets tot stand brengen en/of nalaten voor de volgende generaties. Dat hoor je de laatste tijd in veel reclamecommercials.

De mooiste reden om te werken vinden wij de nieuwsgierigheid om te ontdekken, iets te doen wat we nog niet kennen en de drang naar ontwikkeling. Dirk-Jan omschrijft dit als de spanningsboog tussen ‘meer dan ik’ en ‘het nog niet’. Een minder prettige drijfveer lijkt de ‘fear of missing out’ te zijn, want wat missen we allemaal wanneer we niet meer meedoen met al die trends?
Dit soort drijfveren komt Berckenroode ook tegen in de transities die het begeleidt. Hierin staan de mensen, talenten en het werk-geluk centraal. Iemand de ruimte geven om zaken los te laten en dichter bij zijn eigen drijfveren te brengen, is een belangrijk onderdeel hiervan. Er wordt ruimte gecreëerd om de dingen anders te doen en bestaande structuren anders te benaderen. Daar heeft een organisatie echt baat bij.

Verhuizen voor je hobby

Voor Dirk-Jan staat vast dat je hersenen gezonder blijven wanneer we blijven werken. Dat betekent dat ‘Nooit meer werken’ wat hem betreft voorlopig niet aan de orde is. Maar er is meer dan werken alleen. Zo gaat hij graag zeilen. En het is deze passie die de doorslag gaf voor de verhuizing naar Zeeland, zo’n 10 jaar geleden. Het Zeeuwse water en de Oosterscheldekering laat hij bezoekers van onze provincie graag zien. Met trots vertelt hij dat zijn vader aan de kering heeft meegewerkt en hij als kleine jongen, al tijdens de bouw, er een kijkje mocht nemen.

Stoplap

STOPLAP | GEMAAKT DOOR JANNA SENTIENA ANDRIESSEN -1910


Naamgenoot in het museum

Dirk-Jan was verrast toen hij, al struinend door de Wonderkamers, een merklap ontdekte, gemaakt door een naamgenoot. Of het om een eventuele Zeeuwse tak van zijn familie gaat is niet bekend. Het idee dat een jong meisje met diezelfde naam, uren heeft gewerkt op de naaischool van het Burgerweeshuis, om dit mooie borduurwerk te maken vertedert. Dat maakt het zijn favoriete item in het museum.
Dirk-Jan, bedankt voor het gesprek, je visie op en bijdrage aan onze tentoonstelling Nooit meer werken. Nu de buitenlocaties gesloten zijn is het werk van Manon van Hoeckel (Locatie Vlissingen) te beluisteren in de tentoonstelling Nooit meer werken. De presentatie in Breskens wordt in de toekomst opgenomen in het Visserijmuseum in Breskens.

Wil je meer weten over het zakelijk vriendschap? Kijk dan op de website of neem dan contact op met Claudia Urru via 0118 653000 of info@zeeuwsmuseum.nl.