In deze tentoonstelling geeft Duran Lantink een inkijk in zijn karakteristieke proces van deconstrueren en reconstrueren, gebruikmakend van beeldmateriaal uit het Zeeuws Museum en lokaal verworven kledingstukken. Hij bevraagt de waarde, grenzen en het eigenaarschap van lokale dracht – onder andere door zij aan zij te werken met de leden van het Middelburgse sociaal-artistiek project Pennywafelhuis. Cultureel betekenisvolle kledingstukken worden uit elkaar gehaald en opnieuw samengesteld. Door herschikking van traditionele kleding, verschuift de betekenis van het begrip ‘Zeeuws’ naar iets totaal nieuws.