Het Zeeuws Museum in Middelburg toont een bijzondere zomertentoonstelling over de watersnoodramp. Op 1 februari 2008 was het 55 jaar geleden dat de watersnoodramp in Zeeland plaatsvond. In de tentoonstelling wordt de landelijke en regionale mediaverslaggeving van de watersnoodramp in 1953 in beeld en geluid gepresenteerd.

radio

In 1953 is de radio het belangrijkste medium. In de eerste dagen na de overstroming zit dan ook heel Nederland aan de radio gekluisterd. De kranten reageren snel op de gebeurtenissen en sturen journalisten naar het rampgebied. Sommige kranten weten op 1 februari, de dag na de ramp, een speciale editie uit te brengen. In 1953 bestaat televisie nog maar net. Anders dan nu heeft niet de televisie, maar de dagbladpers de primeur van de eerste beelden. Bekende fotografen, zoals Cas Oorthuys, Ed van der Elsken, Aart Klein, Dolf Kruger, Kees Molkenboer en Ed van Wijk leggen de ramp in beelden vast. In de tentoonstelling zijn foto’s, fragmenten van filmjournaals en polygoon– en televisiefilms te zien en radiorapportages te beluisteren die zijn gemaakt in de eerste weken na de watersnoodramp in 1953. De beelden worden ook groot geprojecteerd.

De Engraph laat de bezoeker zelf de ramp herontdekken. In deze installatie zitten 500 foto’s, 20 minuten film en 45 radio-verslagen. De tentoonstelling is een bruikleen van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.

Land van de Zwemmende Leeuw

Het Zeeuws Museum organiseert elke vrijdagavond onder de titel Land van de Zwemmende Leeuw een speciale activiteit, lezing of rondleiding. Op vrijdagavond 4 juli en 8 augustus om 19.30 uur worden de documentaires Boven Water, geregiseerd door Willemiek Kluijfhout, vertoond. Het zijn aangrijpende documentaires met verhalen van Zeeuwen die de ramp overleefden. De toegang tot het museum is voor het gereduceerde tarief van € 4 en de filmvertoning is gratis.