H.E.L. - Jan de Prentenknipper

De titel H.E.L is de afkorting van Hoop en Liefde en gebruikte Jan de Prentenknipper in meerdere prenten. Het verwijst naar de vele Bijbelse verwijzingen in het werk van Jan, maar indirect ook naar het feit dat zijn leven niet altijd even gemakkelijk was. 

Het Zeeuws museum presenteert voor het eerst in 26 jaar een groot overzicht van het werk van Jan de Prentenknipper. De tentoonstelling wil een zo compleet mogelijk beeld geven van de praktijk van de volkskunstenaar Jan Huijszoon die tussen 1823 en 1860 rondtrok over de Zeeuws eilanden. Voor de provincie Zeeland geldt hij een provinciaal icoon. Zijn werk maakt deel uit van de collecties in alle lokale musea maar er zijn ook nog veel prenten in particulier bezit. Vanuit deze twee bronnen wil het Zeeuws Museum een rijk totaalbeeld laten zien. Zo wordt niet alleen de unieke artistieke kwaliteit van het werk en de persoon Jan de Prentenknipper duidelijk maar ook de belevingswereld van de negentiende eeuw in Zeeland. Bent u in het bezit van een echte Jan de Prentenknipper? Dan graag contact opnemen via het speciale e-mailadres: prentenknipper@zeeuwsmuseum.nl.

Wie is Jan de Prentenknipper

Op geheel eigen wijze geeft Jan Huijszoon (1799-1870), alias Jan de Prentenknipper, de wereld om hem heen weer. Hij trekt, soms samen met zijn gezin, van plaats naar plaats op zoek naar werk. Om het magere inkomen aan te vullen verkoopt hij zelfgemaakte bijbelprentjes. Zo nu en dan vindt hij onderdak bij een boer. In ruil voor een slaapplaats maakt hij dan een prent van de boerderij en het werk op het land. Jan zwerft o.a. over de eilanden Zuid-Beveland en Walcheren, door Zeeuws-Vlaanderen en Tholen.
Knippen is eigenlijk niet het juiste woord voor wat hij doet: Jan de Prentenknipper snijdt en beitelt de voorstellingen uit papier. Vervolgens plakt hij ze op een stevig stuk papier en beschildert ze met waterverf en soms ook met handgeschreven teksten. Zijn knipsels geven een bijzondere kijk op de 19e-eeuwse Zeeuwse leefwereld.