De tentoonstelling is geopend van woensdag t/m zondag van 13 tot 17 uur en is gratis toegankelijk.

In deze tentoonstelling zijn de mooiste 17e eeuwse portretten te zien van o.a. de beroemde familie De Looper. 

We kijken iedere dag naar tientallen portretten, thuis, aan de muur of in de krant, maar ook op straat, op reclamezuilen en in openbare ruimtes. Vier eeuwen geleden waren portretten veel zeldzamer. In de 17e eeuw hadden alleen zeer voorname burgers genoeg geld om een portret te kunnen bestellen voor de hal, de slaapkamer of de suite. Strenge kragen en kapjes, een vrome mond, rouge op de wangen en een zelfverzekerde blik brachten de voornaamheid van de geportretteerde tot uitdrukking. Maar het kon ook anders zoals Elisabeth Taillarde, die zich wulps en met half ontblote boezem in het bos liet portretteren.

Restauratie
Bij de voorbereiding van deze tentoonstelling zijn de drie schilderijen van de familie De Looper gerestaureerd. Bij het portret van Stephanus de Looper leverde dat een spectaculaire vondst op. Onder het zwart dat rond het portret is geschilderd kwamen een lijst en kleding tevoorschijn. De tentoonstelling is samengesteld en vormgegeven door Marianne Kleijwegt en Dorine de Vos. Dorine de Vos is bekend als vormgever van Hotel New York en als illustrator van kookboeken.