Het Zeeuws Museum gaat op zoek naar ondergrondse activiteit in Zeeland. De tentoonstelling die samen met ontwerpduo The Stone Twins is gemaakt brengt voorwerpen aan de oppervlakte die anders voor het publiek en de wetenschap verborgen blijven omdat ze zich in particuliere collecties bevinden. Daarnaast verkent het Zeeuws Museum de wereld van de amateur archeoloog en de zogenaamde ‘vrije graver’.

vrije gravers

Wie zijn deze mensen die zich niets in de weg laten leggen door de autoriteiten om hun passie te kunnen volgen en waardoor worden ze gedreven? Veel mensen vinden wel eens wat in de tuin, op het strand of langs de kant van de weg. Sinds 2007 bestaat de Wet op de archeologische monumentenzorg die voorschrijft dat alle zaken waarvan kan worden vermoed dat ze van archeologische waarde zijn moeten worden gemeld bij de bevoegde overheidsinstantie. In oktober 2011 verschijnt een rapport waarin deze wet door het Rijk wordt geëvalueerd. In het kader van deze landelijke evaluatie belicht het Zeeuws Museum de positie van de particuliere graver in het huidig archeologisch bestel.