In de collectie van het Zeeuws Museum is onlangs een bijzondere ontdekking gedaan van een walvisschedel die 5 miljoen jaar oud is, maar in evolutie vrijwel gelijk is aan de huidige vinvis! In de tentoonstelling wordt de betekenis van deze vondst toegelicht en in kaart gebracht met andere vondsten van oerskeletten uit de Schelderivieren.

van zee naar land en terug

Te zien zijn, behalve de walvisschedel, schedels van de walrus, de mammoet en de neushoorn. Maar ook zijn er een schildpadskelet en een reeks bijzondere fossielen en gesteenten. De tentoonstelling ‘Walvissen in Zeeland’ toont een wereld met dieren die leven in gebieden die door de eeuwen heen veranderd van zee in land en terug. Dieren moesten zich aanpassen; de walvis was in oervorm bijvoorbeeld een landzoogdier, waarvan de poten in vinnen zijn veranderd. En de verandering zet zich voort: walvissen komen niet meer voor in Zeeland, maar blijft dat zo?