Willem van Oranje, gekend als ‘de Zwijger’ of ‘Vader des Vaderlands’ , is een van de meest tot de verbeelding sprekende figuren uit de Nederlandse geschiedenis. De titel van ‘Pater Patriae’ , die hem al toegekend wordt tijdens zijn leven, benadrukt zijn gezag als grootmoedig bewindsman.

heerser en huisvader

Hoewel zijn adellijke status en officiële functies zijn leven grotendeels sturen, is de prins van Oranje meer dan alleen een politieke en militaire leider. Als echtgenoot en vader van een schare meisjes en jongens, kent hij goed de verantwoordelijkheden en geneugten van het gezinsleven. Tijdens de woelige jaren van de Nederlandse Opstand verblijft Willem van Oranje regelmatig in Zeeland. Samen met zijn vrouw Charlotte de Bourbon en hun kroost woont hij tijdelijk in een pand aan de Lange Delft in Middelburg. Na Willems dood betrekken zijn weduwe Louise de Coligny en een aantal van Willems kinderen vertrekken van de Abdij waar heden de zalen van het Zeeuws Museum zijn ondergebracht.

verhalen en portretten

Het Zeeuws Museum is dus omwille van haar locatie en de betekenis van Zeeland tijdens de Opstand de geschikte plek om het privé- en publieke leven van de prins en zijn gezin in een veertigtal werken tot leven te brengen. De bekende reeks wandtapijten over de strijd van de Zeeuwen tegen de Spaanse troepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, snedige politieke prenten, vorstelijke portretten en geuzenpenningen, verhalen de politieke rol die de prins van Oranje speelt in de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse koning Filips II. Een portretprent van Charlotte de Bourbon, een kinderportretje van Louise Juliana van Nassau door de Zeeuwse schilder Daniël van den Queborne en een tafelmes belichten het meer persoonlijk leven van Willem