In de serie 'Zeeuws DNA in oral history' zijn persoonlijke verhalen verzameld en vastgelegd over en gerelateerd aan de Zeeuwse geschiedenis. Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met het Watersnoodmuseum, het Bevrijdingsmuseum Zeeland, het Industrieel Museum Zeeland en het Zeeuws maritiem muZEEum. Elk museum heeft eigen onderwerpen aangedragen en samen geven ze een beeld van het DNA van Zeeland via oral history (mondelinge geschiedenis).

André Hoogendoorn:

over zijn vroege jeugd op en rondom het Abdijplein in Middelburg tussen de puinhopen van het bombardement in 1947.

SADEGH Memarian:

over de restauratiewerkzaamheden aan de wandtapijten. 

Bekijk ook de andere video's op ons YouTube kanaal.