De museumorganisatie zet zich op een (financieel) duurzame wijze in om de culturele missie te realiseren. Het bereiken van de doelstellingen vereist een bereidheid om risico's te nemen alsmede de eigen inkomsten te optimaliseren. Daarbij moeten meetbare doelen op artistiek, maatschappelijk en financieel gebied worden benoemd en prestaties gemeten en geëvalueerd. En ook hier staat verbinden vooraan; ondernemen doe je niet alleen.

ORGANISATIE

In 2015 is onderzocht hoe de dagelijkse praktijk van de medewerkers het best kan aansluiten bij de visie en strategie van het museum, zodat de talenten van de medewerkers nog beter tot bloei kunnen komen. Uiteraard heeft dit ook positieve effecten op de efficiency van de organisatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is ervoor gekozen de organisatie in te richten met vier zelfsturende teams naast het managementteam. Het project heeft geleid tot verbeterde communicatie, meer zelfsturing en een optimistische toekomstvisie binnen de teams en tussen de teams onderling.

Zomerfeest met vrijwilligers, rondleiders en medewerkers

Zomerfeest met vrijwilligers, rondleiders en medewerkers

Het Zeeuws Museum heeft een klein team vaste medewerkers. Om wel volledig de taken te kunnen uitvoeren is er afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het 'opleiden/instrueren' van een flexibele schil. Zodoende kan het museum een beroep doen op een effectieve ondersteuning van bijvoorbeeld afdelingen collectie, educatie en communicatie. In 2018 is het museum geconfronteerd met een groot percentage langdurig zieken (niet werk-gerelateerd). Mede dankzij deze effectieve flexibele schil en de verbeterde efficiency en interne samenwerking als gevolg van het invoeren van zelforganiserende teams zijn we er als organisatie in geslaagd om onze doelstellingen voor 2018 te realiseren.

ZEEUWS MUSEUM ZAKELIJK

Het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk is een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum en het vergroten van draagvlak voor het museum in Zeeland. Het netwerk telt eind 2018 achttien leden. Dankzij Zeeuws Museum zakelijk is de professionalisering van de materialen van de doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs Zeeuws Museum in de school mogelijk gemaakt.

ZM OP LOCATIE

Zeeuws Museum X Remi Veldhoven - ingekleurde rol DDW

Door bezoekers ingekleurde rol tijdens presentatie Zeeuws Museum X Remi Veldhoven op de Dutch Design Week in Eindhoven

Dutch Design Week

Het Zeeuws Museum onderzoekt samen met textielontwerper Remi Veldhoven de oorsprong van wollen damast uit de 18e eeuw. Dit ‘Brocaded Satin’ is geweven in Norwich (GB) en in Zeeland verwerkt tot bijzondere kledingstukken. De research naar stalenboeken, origineel textiel en kleuranalyses van garens is een ‘work in progress’ dat leidt tot een nieuw hedendaags textielontwerp. Van 20 t/m 28 oktober presenteert het Zeeuws Museum facetten van dit onderzoek in een stand op The Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven.

Aankondiging van de ZM Dit is Zeeland vakantiequiz in de Huyskamer

Poster voor de Dit is Zeeland (vakantie)quiz in de Huyskamer

Zomermarkten

Veel mensen bezoeken en verkennen in de zomer de provincie Zeeland. In de stadjes en dorpen worden met regelmaat zomermarkten georganiseerd waar met allerlei moois van Zeeland kan worden kennisgemaakt. Dit jaar was het Zeeuws Museum met haar muze vertegenwoordigd op diverse markten in Burgh-Haamstede, Goes, Groede, Oostkapelle en Goes.
Ook op de UITmarkt in Amsterdam op 25 en 26 augustus, het jaarlijks terugkerend startsein van een nieuw cultureel seizoen, heeft het Zeeuws Museum zich uitgebreid voorgesteld.

ZM-stand tijdens zomermarkt 2018

Op een zomermarkt in 2018...

RAAD VAN TOEZICHT

Het Zeeuws Museum wordt geëxploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Deze stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Marjan Ruiter. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich zoveel mogelijk tot elkaar conform het Raad-van-Toezicht-model, zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur uit 2013.
Deze Code wordt door de Raad van Toezicht als richtlijn gebruikt bij het evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthouder. De in de Code beschreven principes en best practices worden toegepast.
In de praktijk betekent dit dat de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum. De Raad van Toezicht stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van het museum. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door Gedeputeerde Staten van Zeeland, op voordracht van de zittende Raad en met inspraak van de bestuurder.

Dit jaar vergadert de Raad van Toezicht vijf keer. Bovendien komt de Raad meerdere malen bijeen om met de directeur/bestuurder op informele wijze overleg te voeren over uiteenlopende onderwerpen.
De Raad wordt door de bestuurder/directeur regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het museum. De Raad bespreekt met de directie de plannen die het museum ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van individuele raadsleden.

De Raad van Toezicht kent één commissie: de auditcommissie. De auditcommissie komt jaarlijks twee tot drie maal bijeen.
De voorzitter van de Raad van Toezicht plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder en doen, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de Raad inzake de honorering van de directeur.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. Per december 2018 is er een vacature. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid gaat de Raad uit van een profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2018:

Mirjam van Zuilen - voorzitter
Hoofd Marketing & Communicatie Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Walcheren/Noord Beveland
 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Arjen Meeuwsen - vicevoorzitter
Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Reimerswaal
Nevenfuncties:

 • Eigenaar Meeuwsen Mediation

Coen van der Wel - lid (financiële commissie) (afgetreden per 1 december 2018)
CFO Roompot Group

Bob Crezee - lid (financiële commissie)
Senior docent Management en studentendecaan, Reinwardt Academie
Nevenfuncties:

 • Vertrouwenspersoon Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Voorzitter bestuur stichting Lokaal Erfgoed (Alkmaar)
 • Vicevoorzitter bestuur Zandvoorts Museum

Francien Petiet - lid
Senior beleidsmedewerker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
 • Redactielid en secretaris van de Commissie tot de Redactie van Archief en Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

Team van ZM Jong bezig met de voorbereiding van zomermarkten

Team van ZM Jong bezig met vouwen en inpakken: voorbereiding op zomermarkten

Medewerkers

 • Mike van den Berge – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Saskia Bieleveld - secretaresse
 • Leroy de Bruijn – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Marcel de Dreu – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Hilde Hopmans – medewerker educatie (tot september)
 • Marijke Gunter – medewerker P&O (gedetacheerd vanuit SCEZ)
 • Marissa Huissen - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid (gedetacheerd vanuit DeltaSafe)
 • Dineke Joziasse – secretaresse
 • Saskia Kluyfhout - projectcoördinator
 • Ina Kole – medewerker registratie
 • Raymond van Kralingen – suppoost
 • Yvette Lardinois – medewerker marketing en communicatie
 • Ron Leeuwenburg – depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Karina Leijnse – collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker
 • Mieke Maris – administratief medewerker (tot april)
 • Nathalie van Ooijen – office manager /(project)-secretaresse
 • Cindy van Oorschot – secretaresse
 • Maaike Ritsema – medewerker marketing en communicatie
 • Marjan Ruiter – directeur
 • Caroline van Santen – conservator
 • Henk Scheffer – gebouwbeheer (gedetacheerd vanuit Koch Adviesgroep)
 • Wendy Steunebrink – financiële administratie
 • Claudia Urru – hoofd bedrijfsvoering
 • Romeo Vermuë – suppoost
 • Ivo van Werkhoven – tentoonstellingsmaker
 • Kevin de Wilde  – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid (gedetacheerd vanuit DeltaSafe)
 • Dorine Zelders – medewerker educatie
 • Els van Zweeden – floormanager

Rondleiders/ museumdocenten

 • Jessica van Dierendonck
 • Joop Dijkstra
 • Ad van der Jagt
 • Sabine Jeitler
 • Karin Kappert
 • Ada Lilipaly
 • Maria de Milliano
 • Evelijn Schaalje
 • Johanna Schroevers
 • Andrien Smeels

Vrijwilligers

 • Ina van Asperen
 • Jan Piet Bekker
 • Wilma Bielok
 • Marja Boland
 • Gery Boneschansker
 • Anita Bornkamp
 • Mark Bosselaers
 • Corrie Bouwens
 • Loes van Boven
 • Linda van Dijke
 • Joke Dissel
 • Ida Doorenweerd
 • Carry Duyser
 • Aagje Feldbrugge
 • Marianne Gossije
 • Ria Goud
 • Gerard Heerebout
 • Katie Heyning
 • Ria D’Hont
 • Cora Jebbink
 • Karel Jan Kerckhaert
 • Marijke Kieboom
 • Rinie Kloosterman
 • Ria Kruse
 • Riky Lievendag
 • Hester Loeff
 • Kerstin Martens
 • Loes Müller
 • Edith Mutsaerts
 • Freddy van Nieulande
 • Herman Nijhuis
 • Toos Oskam
 • Caroline Pijnenburg
 • Riet Plantefeber
 • Ineke Raas
 • Corry Rasenberg
 • Janet van Renterghem
 • Coby Schroevers
 • Cathrien Selles
 • Coby Severiens
 • Elsa Westland
 • Nina Wille

ZM JONG

 • Kim Knuijt
 • Juliëtte Meeuwsen
 • Marc Meeuwsen
 • Antonie Lawson
 • Joy Schroevers
 • Jenny Schroevers

Stagiaires

 • Lennard Hendrikse
 • Mireille Hentenaar

Op de UITmarkt Amsterdam

Driedubbelzien. Postermodel met poster voor poster op bezoek in stand Zeeuws Museum tijdens UITmarkt, Amsterdam