Met steun van het Rijk onderzoekt het Zeeuws Museum gedurende vier jaar hoe we als museum kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid, een groot maatschappelijk probleem dat door de coronapandemie extra actueel en urgent is geworden.

De bestaande programma’s in de Werkplaats, Huis van Herinnering en Onvergetelijk Zeeuws museum worden doorontwikkeld. Jaarlijks ontwikkelen we daarnaast één nieuw project, steeds met een andere doelgroep en met een experimentele aanpak. Het programma heeft als naam eenZM gekregen (spreek uit: een zet èm). Je kunt dit lezen als eenZAAM of als één ZEEUWS MUSEUM. We geven deze naam een positieve lading van eenheid en verbondenheid die geassocieerd kan worden met de landelijke campagne ‘Een tegen eenzaamheid’.

OFBYFORALL graphic OBFA

OFBYFORALL graphic OBFA

Vanuit de diepte
In januari 2021 zijn we begonnen om elke maandagochtend met elkaar te praten over eigen ervaringen met gevoelens van eenzaamheid. We kwamen er zo al snel achter dat we hier het afgelopen coronajaar in meer of mindere mate allemaal mee te maken hebben gehad.
Deze gesprekken hebben geleid tot het idee dat de collectieve ervaringen tijdens de pandemie mogelijk kunnen helpen om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Als het taboe dat kennelijk rust op dit onderwerp kan worden doorbroken zal dit mensen helpen om eerder aan de bel te trekken en in actie te komen als ze (langdurig) last hebben van eenzame gevoelens.

Deze gedachte heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot het eerste nieuwe project in het kader van eenZM dat op 25 september van start is gegaan. In de tentoonstelling Vanuit de diepte voeren we in groepjes van zes à acht mensen een goed gesprek. We doen dat nadat we eerst samen een kunstwerk hebben bekeken dat op een bepaalde wijze gaat over je alleen of juist verbonden voelen.

Vanuit de diepte - vertrekpunt voor Een goed gesprek. Foto Viorella Luciana

Vanuit de diepte - vertrekpunt voor Een goed gesprekFoto Viorella Luciana

We gebruiken voor deze gesprekken de socratische methode. Deze leert ons om beter te luisteren en betere vragen te stellen. De methode gaat over het onderzoeken van de waardes, aannames en denkpatronen achter je opvattingen. Door elkaar daarop te bevragen kom je tot gedeelde inzichten. In de gevoerde gesprekken valt op dat er al heel snel voldoende vertrouwen is om direct de diepte in te gaan. Van deelnemers krijgen we te horen dat een dergelijk diepgaand gesprek en je werkelijk verdiepen in hoe de ander naar iets kijkt een verademing is in deze tijden van polarisatie.

De gesprekken zijn gestart met gebruikmaking van het olievlekprincipe. Dit betekent dat de gesprekken intern zijn begonnen en dat er zich steeds nieuwe mensen hebben aangesloten. De gesprekken zijn inmiddels toegankelijk voor iedereen. Omdat we het belangrijk vinden om de gesprekken zelf te voeren, zijn er intern vijf medewerkers opgeleid om de gesprekken te begeleiden. In 2022 richten we ons op voor het museum nieuwe groepen die van belang zijn binnen het vierjarige programma.

Aanmelding voor de gesprekken verloopt via het speciaal hiervoor aangemaakte emailadres eenZM@zeeuwsmuseum.nl.