De tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne (30 september 2023 t/m 21 april 2024) inspireerde om drie publicaties te maken. Je kunt ze ook heel goed gebruiken na afloop van de tentoonstelling. Zo blijft het werk van Adriaen van de Venne springlevend. 

TEKENWERK

Een bezoek aan de tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne inspireert om te tekenen en schetsen. De gratis online uitgave TEKENWERK helpt je op weg met teken- en schetsopdrachten en biedt verdieping op het werk van Adriaen van de Venne. In de uitgave staan de ontmoeting en samenwerking van Adriaen van de Venne en Jacob Cats centraal. 

Download TEKENWERK hier.
TEKENWERK is ook te koop als schetsboek in de museumwinkel (€ 3,-)

DENKWERK

Adriaen van de Venne leeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De bijnaam van deze oorlog is ‘pamflettenoorlog’ vanwege de rol van pamfletten in het overbrengen van het nieuws over oorlog, honger, ziekten en politiek. Adriaen van de Venne maakt en tekent pamfletten voor de propagandamachine van de Republiek. Hij maakt heldenportretten van de Prinsen van Oranje.

In de 17e eeuw verschijnen boeken over vrijheid, het geloof, het geweten, de rechten en plichten van de burger. De boekenmarkt 'ontploft' en schrijvers en filosofen worden berucht en beroemd.

DENKWERK is een boekje met denkopdrachten. Voor de opdrachten zijn uitspraken van grote denkers, door de eeuwen heen, een inspiratiebron. Van de 17e eeuw gaat DENKWERK dwars door de tijd naar de toekomst toe.

Download DENKWERK hier.

DICHTWERK

In de 17de eeuw is het ‘sonnet’ een geliefde vers- en dichtvorm. In 1623 geven de broers Adriaen en Jan van de Venne de verzamelbundel De Zeevsche Nachtegael uit. Twintig dichters uit Zeeland presenteren hierin hun werk. Het is een ware bestseller met onder andere Poetische vermaeckelijcke en de Leersame Sinne-dichten en Sang-Liedekens, Gemeynsaem by een gevought. Van Adriaen van de Venne zelf is een lofzang op de 'Sinnekunst' opgenomen. Deze ultieme kunstvorm verenigt pictura (schilderkunst) en poësis (dichtkunst).

DICHTWERK gaat over dichters en dichten in de 17e eeuw, het bevat verschillende recepten voor het maken van een eigen sonnet.

Download DICHTWERK hier.