In onze missie en visie schrijven we o.a. dat we ons openstellen voor het perspectief van de ander omdat we ervan overtuigd zijn dat onze eigen blik hierdoor verruimt. De laatste jaren is het vaak een proteststem die zulke andere perspectieven aandraagt. De Black Lives Matter beweging heeft bijvoorbeeld een enorme blikverruiming teweeggebracht waardoor musea anders en inclusiever (zijn) gaan programmeren en verzamelen. Ook wij werken hard aan een nieuw verzamel- en tentoonstellingsbeleid dat de koloniale geschiedenis van Zeeland beter belicht en dat recht doet aan de diversiteit van de samenleving die o.a. hiervan het gevolg is.

De afgelopen jaren vragen klimaatbewegingen met succes de aandacht van het grote publiek, onder andere door protestacties in musea. Een hiervan is Extinction Rebellion (XR), een wereldwijde beweging van burgers die zich zorgen maken over de ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering. Door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid probeert zij overheden te dwingen om sneller en steviger het beleid aan te passen om een klimaatramp te voorkomen.

De tentoonstelling protest processie parade vormt voor ons de aanleiding om de samenwerking aan te gaan met Extinction Rebellion. Ook wij maken ons zorgen over klimaatverandering. We zijn ons ervan bewust dat ook wij hierin een rol spelen en moeten veranderen. We verwelkomen kritische geluiden omdat die ons kunnen helpen bij dit veranderproces.

Wij gebruiken het maken van en het kijken naar kunst als een middel om zorgen, frustraties en boosheid te uiten en in elkaar weerklank en solidariteit te vinden. Tijdens twee gratis workshops nodigen wij je uit om samen met ons te reflecteren op thema’s rondom de klimaatcrisis die van grote betekenis zijn voor Zeeland: de stijging van de zeespiegel, vervuiling van zee en strand, de energietransitie, kerncentrales en meer.

De workshops vaandels maken met Extinction Rebellion worden georganiseerd op 15 april en 11 juni van 13:00 tot 17:00 uur. Onder begeleiding van XR Zeeland en leden van de XR Amsterdam Art Circle, waarvan twee banners zijn opgenomen in de tentoonstelling protest processie parade. De gemaakte banners kunnen uiteraard worden meegenomen, bijvoorbeeld om te gebruiken bij een echte protestactie!

workshop vaandels maken