De Zeeuwse Museumstichting en de Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum hebben de status van Culturele ANBI.

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier vindt u informatie over het doel van beide stichtingen en hoe ze georganiseerd zijn.

Zeeuwse Museumstichting

RSIN 0029.17.956

Contactgegevens:
Zeeuws Museum
Postbus 378
4330 AJ Middelburg

T 0118 653 000

Contactpersoon: Claudia Urru, hoofd bedrijfsvoering

doelstelling

De stichting stelt zich ten doel Zeeuws erfgoed te bewaren, ontsluiten en vermeerderen. Door voortdurend met behulp van kunstenaars en vormgevers nieuwe kaders te scheppen voor de collectie, bedient de stichting een breed publiek terwijl zij tegelijkertijd bijdraagt aan het scheppen van het erfgoed van morgen. Lees meer in het Beleidsplan 2017-2019.

Het Zeeuws Museum wordt bestuurd door de directeur-bestuurder Marjan Ruiter onder toezicht van een Raad van Toezicht. Voor de medewerkers wordt de rechtspositieregeling en het beloningsbeleid van de Provincie Zeeland gevolgd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. In het jaarverslag 2017 vindt u een overzicht van de activiteiten van dat jaar. Klik op het desbetreffende jaartal als u de financiële jaarrekeningen wilt inzien: 2012, 2013 , 2014, 2015 ,2016 en 2017.   

Stichting Vrienden Zeeuws Museum

RSIN 8025.41.471

Contactgegevens:
Zeeuws Museum
Postbus 378
4330 AJ Middelburg

T 0118 653 000

Contactpersoon: Ellen Gerritse, secretaris

doelstelling

De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is bij notariële akte van 2 februari 1994 opgericht met de volgende doelstelling:

Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord aan het Zeeuws Museum. Door onder meer:

  • het bevorderen van vrijwilligerswerk
  • het verzorgen van publicaties
  • het organiseren van (studie)bijeenkomsten
  • het geven van adviezen aan het museum
  • het helpen verwerven van gelden en voorwerpen passend in het beleid van het museum

De stichting wordt op vrijwillige basis bestuurd door de bestuursleden. In het jaarverslag 2017 (Leren en Verbinden) vindt u een overzicht van de leden, de activiteiten van dat jaar. Klik op Balans 2017 en Exploitatie 2017 voor inzicht in de financiën.